کاری از مرجع رسمی لاتاری در ایران

خدمات ویژه برندگان لاتاری

تجربه 13 ساله ما و صدها برنده در اختیار شماست
نمیذاریم تو جلسه مصاحبه استرس داشته باشید

راه های تماس مستقیم ویژه برنده ها

تلگرام مدیر

تلفن خانم فلاح

9/990/000 تومان

5/990/000 تومان

ظرفیت تکمیل شد

برای رزرو مشاوره رایگان نام و شماره خود را بنویسید

*

پکیج های برندگان

ظرفیت پکیج ها رو به اتمام است

چند روز بیشتر به اتمام فروش پکیج ها باقی نمانده

مانده تا اتمام فروش پکیج ها

پکیج پرواز

هوایتان را داریم
5/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت مانده 12 عدد

 • عضویت در گروه VIP برندگان
 • ارائه تجربیات سایر برنده ها
 • نیم ساعت شبیه سازی آنلاین مصاحبه
 • 2 مرحله مشاوره تلفنی
 • تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
پرطرفدار

پکیج موشک

مهمان ویژه ما هستید
9/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت مانده 8 عدد

 • ارائه تلفن مستقیم مدیریت
 • یک جلسه حضوری شبیه سازی مصاحبه
 • 5 مرحله مشاوره تلفنی
 • اخذ وقت سفارت
 • ارسال ایمیل های ضروری به KCC
 • عضویت در گروه VIP برندگان
 • ارائه تجربیات سایر برنده ها
 • نیم ساعت شبیه سازی آنلاین مصاحبه
 • تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
VIP

پکیج کبوتر

در کنارتان هستیم
3/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت تکمیل شد

 • 2 مرحله مشاوره تلفنی
 • راهنمای تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
ارزان

پکیج وکیل

به عنوان وکیل شما همه کار را می کنیم
33/000/000 تومان | ظرفیت1 عدد
 • شامل کلیه خدمات پکیج موشک
 • گرفتن کلیه مدارک شما و ترجمه آنها
 • هماهنگی و ترانسفر شما برای انجام واکسیناسیون در ایران
 • اخذ وقت سفارت
 • رزرو و هماهنگی هتل در روز مصاحبه
 • هماهنگی های اخذ ویزا
VVIP

پکیج پیکاپ

به عنوان وکیل شما همه کار را می کنیم
99/000/000 تومان | ظرفیت 3 عدد
 • شامل کلیه خدمات پکیج وکیل
 • همراهی حضوری شما در روز مصاحبه (ایروان یا آنکارا)
 • پیکاپ ویزای شما و تحویل آن در تهران (30 میلیون در صورت ویزا شدن)
 • اجاره خانه به مدت یک ماه در لس آنجلس (1000 دلار در صورت مهارجرت)
 • ترانسفر در فرودگاه LAX لس آنجلس
VVIP

برای رزرو مشاوره رایگان نام و شماره خود را بنویسید